Nr Umowy: InnovativeSMEs/4/102/CASA 3D/2023

Opracowanie mikroskopu 3D nowej generacji do analizy i selekcji nasienia opartych na sztucznej inteligencji do zaawansowanej opieki nad męską płodnością

W ramach tego projektu opracujemy CASA 3D

Pierwszy w swoim rodzaju mikroskop 3D z zastosowaniem sztucznej inteligencji do analizy nasienia, co umożliwi lepsze leczenie męskiej niepłodności.

Dzięki możliwości rejestrowania obrazów 3D w czasie rzeczywistym o wysokiej rozdzielczości oraz algorytmom zasilanym sztuczną inteligencją, CASA 3D będzie w stanie analizować próbki nasienia z niespotykaną dotąd dokładnością, identyfikować optymalne ścieżki leczenia oraz selekcjonować najzdrowsze komórki nasienia do leczenia niepłodności.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2024/Casa dotyczące pozycji budżetowej projektu: Cloud developer

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pn. „Opracowanie mikroskopu 3D nowej generacji do analizy i selekcji nasienia opartych na sztucznej inteligencji do zaawansowanej opieki nad męską płodnością” wybranego w ramach partnerstwa Innovative SMEs (Eurostars 3 - Call 4).

Przedmiotem zamówienia są usługi programowania w chmurze na stanowisku Cloud developer w formie umowy cywilno – prawnej podpisanej na okres trwania realizacji projektu (tj. maksymalnie przez 26 miesięcy) lub krótszy w zależności od wyników realizacji prac projektu B+R. Szacowana ilość roboczogodzin realizacji zlecenia w ciągu tygodnia będzie wynosić od 30 do 40 godzin.

Poniżej pliki z zapytaniem ofertowym oraz wzorem formularza oferty.

Request a demo

What are you interested in: