Tytuł projektu

Inteligentne algorytmy wspierające lekarza w diagnostyce ultrasonograficznej receptywności endometrium

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART.

Celem projektu jest opracowanie aplikacji ENDOSCAN opartej na nowatorskich algorytmach sztucznej inteligencji (AI) służącej do analizy receptywności endometrium na podstawie obrazów ultrasonograficznych.

Stworzona innowacyjna aplikacja będzie dostarczała w sposób natychmiastowy, obiektywny oraz wystandaryzowany analizę określającą parametry endometrium oraz będzie udzielała rekomendacji odnośnie transferu zarodków w procesie leczenia niepłodności, w tym IVF.

Projekt będzie realizowany w 5. Zadaniach:

  • Automatyczna analiza cech morfologicznych endometrium
  • Automatyczne algorytmy oceny receptywności endometrium
  • Określenie nowych markerów receptywności endometrium
  • Rekomendacja transferu
  • Algorytmy odporne na zmianę domeny

Wartość projektu: 16 682 994,24 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 12 945 329,23

Request a demo

What are you interested in: